Guerrilla marketing ||:
"Интернет маркетингът - най-ефективният канал за генериране на клиенти"

Продължителност:

45 мин. изложение, 30 мин. дискусия/практическо упражнение

Лектор:

Жанет Найденова

Обзор на сесията:

Защо да използвате Интернет маркетинг по време на криза? Кои са преимуществата на Интернет спрямо останалите медии? Какви са тенденциите в Интернет маркетинга? Данни за пазара на Интернет маркетинга в България. Пример на добра практика на Lead Generation кампания (кампания за генериране на потенцилани клиенти).